Monday, June 1, 2009

Pusat Latihan Sukan Pelayaran

Pusat Latihan Negeri Sukan Pelayaran terletak di Pasir Layar, Tanjung Langsat, Pasir Gudang, Johor. Segala latihan mingguan dan kursus diadakan di bawah seliaan 3 orang jurulatih dengan melibatkan hampir 50 orang atlit yang datang dari beberapa buah sekolah di sekitar Pasir Gudang dan negeri Johor.

Sukan Pelayaran Johor juga telah mencapai beberapa siri kejayaan yang membanggakan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Selain daripada itu, 7 orang atlet ohor juga telah pun terpilih untuk menyertai pasukan kebangsaan di bawah program MYA Gemilang-Pelapis dan mengikuti latihan secara sepenuh masa di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan, Langkawi, Kedah.

Persatuan Perahu Layar akan terus memainkan peranan untuk memartabatkan sukan perahu layar ini hingga ke taraf antarabangsa melalui penyertaan dan penganjuran. Kejayaan akan tercapai sekiranya persatuan sentiasa mendapat sokongan dan bantuan yang berterusan dari semua pihak. Ianya juga selari dengan matlamat dan saranan Kerajaan supaya sukan air di Malaysia terus berkembang maju.

Semoga Berjaya kepada mereka.

Pusat Latihan Negeri


No comments:

Post a Comment